Privacyverklaring

De onderstaande privacyverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken en bijeenkomsten van Open Coffee XXL
p/a Open Coffee Lansingerland, Kerksingel 9, 2651CC te Berkel en Rodenrijs (www.opencoffeexxl.nl)

Open Coffee XXL is een ondernemersinitiatief van Open Coffee Lansingerland, OC070 en Bewust Ondernemersnetwerk Nederland

Doeleinden van gebruik

Om je van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Open Coffee XXL jouw gegevens opslaat. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor:

  • aanmeldingen voor bijeenkomsten;
  • nieuwsbrieven;
  • contact opnemen n.a.v. het invullen van het contactformulier;
  • het bepalen van strategie en beleid.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Bedrijfsnaam
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier in te vullen op deze website, in correspondentie en telefonisch.

Tijdens de bijeenkomsten maken wij foto’s die wij vervolgens op onze website en onze social media kanalen gebruiken ter promotie van onze bijeenkomsten. Door het bezoeken van een van onze bijeenkomsten ga je ermee akkoord dat je mogelijk herkenbaar op foto’s komt te staan en dat deze foto’s door ons gebruikt mogen worden voor bovengenoemde doeleinden.

Door je aan te melden voor een bijeenkomst via Meetup of een van onze websites ga je ermee akkoord dat de door jou ingevulde naam op de webpagina, van de bijeenkomst waarvoor je je hebt aangemeld, getoond mag worden. Dit doen wij om je in de gelegenheid te stellen voor te bereiden op het selecteren van mogelijk interessante gesprekspartners en het leggen contacten tijdens de bijeenkomst.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder jouw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (cookies).

Verstrekken van persoonsgegevens

Open Coffee XXL heeft jouw gegevens nodig voor het organiseren van de bijeenkomsten en om correspondentiegegevens op te slaan.

Indien je geen gegevens zou verstrekken, kan Open Coffee XXL je aanmelding voor een bijeenkomst niet registreren en kunnen wij je niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde voor het bezoeken van een bijeenkomst van Open Coffee XXL.

Ontvangers van persoonsgegevens

Open Coffee XXL verwerkt jouw gegevens in de database van deze website, bij onze provider voor het versturen van nieuwsbrieven en bij Meetup waar de aanmelding voor onze evenementen wordt geregistreerd.

Verstrekking aan derden

Open Coffee XXL verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Open Coffee XXL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaren gegevens

De gegevens die van jou zijn opgeslagen bij Meetup blijven bij ons bekend zolang je bent aangesloten bij onze groep, zodra je je hiervoor afmeldt hebben wij hier geen toegang meer toe.

Nieuwsbrief gegevens worden bewaard zolang je daar toestemming voor hebt gegeven, zodra een uitschrijving voor een nieuwsbrief is ontvangen, zullen wij de gegevens verwijderen.

Gegevensbeveiliging

Open Coffee XXL maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Open Coffee XXL maakt dan ook gebruik van een SSL beveiligingscertificaat en software voor de beveiliging van de website en de database.

Open Coffee XXL maakt gebruik van een externe server in Nederland voor het hosten van de website, de externe server is goed beveiligd en onze externe hostingleverancier voldoet aan de veiligheidsnormen.

Cookies

Open Coffee XXL maakt gebruik op haar website van twee soorten cookies:

Functionele cookies : Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer je de cookies niet accepteert.
Analytische cookies : Voor het verzamelen van webstatistieken over het bezoek- en klikgedrag op de website maken wij gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst daarvoor een cookie aan de hand waarvan uw gebruik van de website wordt geregistreerd. De verkregen gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Op deze wijze krijgen wij inzicht in de wijze waarop onze website wordt gebruikt en kunnen we waar nodig aanpassingen doorvoeren. Google kan deze gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de gegevens namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd en wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Open Coffee XXL is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder Open Coffee XXL vallen.

Meldplicht datalekken

Open Coffee XXL zal in geval van een datalek, dit direct (maximaal 72 uur) melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Open Coffee XXL en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@opencoffeexxl.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Open Coffee XXL wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Geautomatiseerde besluitvorming

Open Coffee XXL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Open Coffee XXL) tussen zit.

Wijzigingen

Open Coffee XXL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of online diensten.